Succes is een mindset

'Designing a world where People come first.' Een mooie slogan die je kunt afleiden van de Beyuna missie statement. Wat er namelijk staat, is dat Beyuna een belangrijke bijdrage wil leveren aan het welzijn, welbevinden en de gezondheid van jou en anderen. Gezondheid dat is natuurlijk ons allergrootste goed en daar kan door allerlei verschillende omstandigheden een behoorlijk appèl op gedaan worden.

Preventieve gezondheidszorg begint door er zorg voor te dragen dat alle belangrijke mineralen, vitaminen en aminozuren, welke elementaire bouwstenen zijn voor ons lichaam en als zodanig bijdragen tot een optimale weerstand, aanwezig zijn. Beyuna vervult hierin een voortrekkersrol door 100% natuurlijke ingrediënten te gebruiken.

Welzijn is de mate waarin je als mens in balans bent. Een balans waarbij materiële en immateriële zaken zodanig in evenwicht zijn dat je kunt spreken van welbevinden.

Materiële aspecten in het leven worden meestal vertaald in de mate waarin mensen in staat zijn om inkomen te verdienen. Ook hier heeft Beyuna een business model ontwikkeld dat alle ruimte geeft aan de slogan 'Designing a world where People come first'. In het Beyuna business model wordt afgerekend met de traditionele wijze van zaken doen. De inspanningen en de effort die mensen leveren om een salaris te verdienen worden in het Beyuna business model volledig op zijn kop gezet. Bij Beyuna gaat het om herverdelen van geld. De meeropbrengsten van menselijke inspanning en effort gaat niet naar aandeelhouders, maar gaan naar alle distributeurs die daar gezamenlijk in deelnemen. Kan je het nog mooier maken? Een business model waar je uitbetaald wordt over de gezamenlijke inspanningen.

Het klinkt te mooi om waar te zijn! Gaat het vanzelf? Nee, voor resultaten zul jij je altijd moeten inzetten. Vanzelfsprekend toch! Je levenscyclus begint ook met leren lopen, fietsen, zwemmen, een opleiding, een studie, wij leren elke dag of wij het willen of niet. Het geweld aan communicatie dat de hele dag zich in allerlei vormen opdringt, maakt dat wij ons een mening vormen en informatie als kennis ervaren en als zodanig opslaan.

Hoe word je nu succesvol? In essentie is dat wat Beyuna je aanbiedt. Daar horen wel vragen bij die je voornamelijk aan jezelf moet stellen. Wij geloven: Succes is een mindset.

Ook in de huidige tijd zijn er heel veel onzekerheden. Onzekerheden die er een aantal maanden geleden nog niet waren. Als wij daar straks op terugblikken, zullen wij waarnemen dat er mensen zijn die in staat zijn geweest om in alle veranderende omstandigheden een basis te leggen voor de toekomst. Een basis waar menigeen jaloers op is.

Wat heb je daar voor nodig? Ga uit van je eigen kracht. Kijk heel goed naar het Beyuna business model en maak dat op maat voor jezelf. Haal die elementen eruit die op je lijf geschreven zijn. Schrijf je meerjarenplan op, houd je zelf accountable en blijf consistent in je handelen. Geloof in jezelf, houd jezelf verantwoordelijk, en blijf consistent. Als je dit moeilijk vindt, zorg dan dat je een team om je heen organiseert dat je hierbij helpt en maak gebruik van de Beyuna Academy.

Uiteindelijk resulteert dit in een situatie waarin je met een gerust hart kunt zeggen dat je autonoom bent. Het niveau waarop mensen zich financieel onafhankelijk voelen zal natuurlijk voor iedereen anders zijn. Wellicht ben jij diegene die behoort tot de financiële hoogvliegers in het Beyuna business model. En wat geeft het als je meer verdient dan je nodig hebt, dan kunnen wij samen in de Beyuna stichting inhoud geven door allerlei initiatieven uit te werken die bijdragen tot 'Designing a world where people come first.'

We nodigen je van harte uit om in samenspraak met onze Beyuna distributeurs kennis te maken met onze producten en business model. Trek er twee weken voor uit. Je zult er veel van leren en het zal voor velen ongetwijfeld de deur openen naar een nieuwe levensfase.

We wensen je een goede gezondheid, veel succes met jouw Beyuna journey en we heten je van harte welkom bij de groep mensen die zich autonoom voelen met Beyuna.