Sociaal netwerken is het distributieconcept van de toekomst

Het consumentengedrag verandert snel en mede door social media vooral fundamenteel. Het is geen geheim meer dat het traditionele push model waarin je als consument producten koopt vanuit advertising volledig op de schop gaat. De macht ligt nu nadrukkelijk bij de consument die alleen nog ontvankelijk is voor echt betrouwbare informatie. En juist vanwege deze betrouwbaarheid speelt het sociale netwerk een belangrijke rol.

Zou het niet zo zijn dat juist de sociale component de basis vormt voor nieuwe retail concepten? En wat betekenen deze ontwikkeling en waar ligt dan de toekomst voor “effectieve” productmarketing? Ik denk dat de toekomst ligt in een nieuwe vorm van retailing die niet meer opereert vanuit het traditionele schap maar juist via persoonlijke aanbevelingen.
Marketeers weten inmiddels dat het alleen nog maar sociale netwerken lukt om mensen in beweging te krijgen.

Nieuwe inzichten

Deze nieuwe inzichten bevestigen dat we de komende jaren een sterke opkomst verwachten van nieuwe retail concepten geënt op social commerce. Een nieuwe dimensie in retail ontleent aan de combinatie van informatie technologie, internet en de persoonlijke verbinding tussen mensen.

Waarom verwacht ik een snelle acceptatie van dit nieuwe distributieconcept? Veel mensen zien dat nieuwe distributiemodellen gebaseerd op een sociaal netwerk veel mogelijkheden bieden voor additioneel inkomen. Een ontwikkeling die er toe leidt dat meer consumenten steeds meer eigen webshops gaan beheren. Niet voor niets beweert het platform Shop Socially dat aankopen van consumenten via een sociaal netwerk 3 tot 5 keer beter converteren dan via traditionele kanalen.

Productvoorlichting vanuit een sociaal netwerk

Consumenten nemen steeds vaker de touwtjes in handen. Zakelijke verbintenissen ontstaan juist vanuit de kracht van een sociaal netwerk. Tevreden gebruikers van producten die overtuigd zijn van hun aankoop omdat de argumenten in hun persoonlijk netwerk relevanter zijn dan een gewone advertentie. Sociale netwerken bieden voor productaanbieders een aantrekkelijk bereik vanuit gerichte aanbevelingen. Want mensen delen interesses of andere karakteristieken juist in sociale netwerken met gelijkgestemden, waardoor er gerichte aankopen plaatsvinden.

Uiteraard zijn er ook kritische geluiden. Hoe betrouwbaar is het advies van een vriend als hij een eigenbelang heeft bij de verkoop ervan? Ik ben daar niet zo bang voor. Je gaat niet je netwerk spammen als je iets niet leuk vindt of je er niet enthousiast over bent. En als je netwerk het niet leuk vindt wordt dit direct gemeld. Ik geloof juist in de kracht van het enthousiast delen van hoogwaardige producten die je als aanbieder ook zelf gebruikt.

Persoonlijke dimensie maakt social netwerken leuk

Wat ook vaak onderschat wordt is dat het "social clicking" ook fun kan zijn. Want wat motiveert nu iemand om zijn enthousiasme over een product of dienst te delen? De beste resultaten hebben de producten waar klanten 1) oprecht enthousiast over zijn en 2) hun vrienden echt een plezier mee denken te doen. De beloning is belangrijk, maar staat als motivator duidelijk op een tweede plaats. Intrinsieke motivatie verslaat alles. Sociaal advies neemt in feite de rol van online reviews over. Zeker bij complexe producten waarin betrouwbaarheid en enthousiasme “key” zijn.

Social Intelligent Business Web

Inmiddels weten we waar de groei van retail zit in “online platformen” in combinatie met “persoonlijke communicatie en advies”. Het succes van Bol.com en Amazon zal gevolgd worden door nieuwe aanbieders waarin social netwerken en e-commerce hand in hand gaan. Nieuwe aanbieders zoals Beyuna hanteren een business model dat puur gericht is op persoonlijk advies. Waardoor de consument rechtstreeks exclusieve toegang verkrijgt tot hoogwaardige producten in een bepaalde categorie. Nieuwe distributie concepten vanuit een social netwerk leiden tot een rechtvaardigere inkomensverdeling en persoonlijke beloning.

Ik ben ervan overtuigd dat hele bedrijfstakken gaan vervagen vanuit de kracht die een Social Intelligent Web vandaag de dag biedt. De kracht van het persoonlijke zakelijke en sociale netwerk neemt sterk toe. Zo ook als we sociale netwerken inzetten om de real-time informatieflow in bedrijfstakken te optimaliseren. Hiermee zal de traditionele Retail wereld in rap tempo veranderen met nieuwe mogelijkheden voor innovatie, groei én creatie van meer ondernemerschap vanuit financiële autonomie.

Waarde toevoegen aan aankoopproces

Sociaal netwerken vormen de nieuwe hoeksteen van distributie en consumptie. De toekomst is er voor een nieuwe generatie bedrijven doordat zij kopers en aanbieders met elkaar verbinden in een menselijke sociale setting. Door het delen van kennis wordt waarde toegevoegd aan het koopproces. Zakelijk ondernemen en netwerken gaan een automatisme worden onder consumenten. Alleen mensen onderling zijn echt in staat beweging te krijgen in markten en producten. Vanuit betrouwbare informatie geleverd door mensen.

Een bekende quote van IBM’s CEO Virginia Rometty illustreert dit goed! “You'll be rated by the information and value you create and how you share it.”
Zo ziet zij het nieuwe samenwerken waarbij kennisdeling, transparantie en openheid belangrijke waarden worden.

Dit is een toekomst waar wij als Beyuna van overtuigd zijn. Zakelijk succes vanuit een social netwerk vol kwaliteit en positiviteit.