Sociaal netwerk als mondiaal distributiesysteem

De visie en missie rondom onze claim “Future in Control” is de baken aan de horizon voor de ambities welke wij willen realiseren. Onze groeiambities willen en kunnen wij niet realiseren vanuit een traditioneel business model. Integendeel; wij geloven heilig in een netwerk concept waarin social business samen met een autonome financiële groei centraal staan.

Dit vooruitstrevende business netwerkmodel vormt samen met hoogwaardige producten het fundament onder onze ambitie om uit te groeien tot de wereldwijde autoriteit op de markt van preventief gezond leven. Ons business model speelt in op de snel veranderende maatschappij waarin consumenten meer werken vanuit eigen ondernemersschap. Want wij geloven juist in de kracht van een nieuw soort interne economie. Een model waarin onze superieure producten via een open community met elkaar worden gedeeld. Waarin ondernemerschap wordt beloond vanuit een eerlijk verdienmodel voor gebruikers en afnemers van hoogwaardige producten.

Nieuw netwerkmodel en gerichte kennisoverdracht

De kennis over de werking van onze producten kan niet zonder persoonlijke voorlichting aan de consument verwoord worden. Een netwerk model biedt het antwoord om onze superieure producten via een open community met elkaar te delen. Want dat is de kracht van een nieuw interne economieet en ons antwoord op een distributie systeem dat fundamenteel afwijkt van de huidige modellen.

In ons netwerkmodel worden positieve ervaring rondom het resultaat van het gebruik van supplementen gedeeld. Juist deze kennisoverdracht motiveert nieuwe gebruikers omdat zij kennis maken met het resultaat van onze producten voor een gezonder leven. De hefboomwerking van positieve bevindingen zet mensen aan tot een gezonder leven waarin wij als maatschappij van profiteren.

Het digitaal platform vormt mede het kloppende hart van ons sociaal distributienetwerk dat bestaande gebruikers verbindt met nieuwe gebruikers. Dat is het nieuwe economische netwerkmodel waarin wij als Beyuna voor staan.

Affiliate is en wordt de toekomst

Affiliate is en wordt de toekomst. Zo zien wij ook de kracht van het financiële model onder ons netwerkconcept. In tegenstelling tot traditionele bedrijfsmodellen worden de inkomsten in het distributienetwerk rechtvaardig verdeeld. Ons netwerkconcept is gericht op krachten te bundelen en gericht kennis te delen.

Niet via A naar B en dan naar C, maar samen met A, B en C ineens naar een einddoel. Waarin de mogelijkheden voor financiële autonomie een krachtige drijfveer is. Beyuna denkt hierbij vanuit een hoogwaardig service niveau waarin de mogelijkheden van Internet optimaal worden benut.