Preventieve gezondheid met de juiste voedingsstoffen

Beyuna is ontstaan om mensen te helpen met hun preventieve gezondheid en een gezond leven. Met hoogwaardige producten die mensen motiveert om nog meer hun eigen verantwoording te nemen voor een gezond leven. Een gezond gevoel betekent dat de mens lichamelijk en geestelijk goed kan functioneren voor zichzelf en in de samenleving. Een essentieel aspect dat waarde toevoegt aan onze samenleving.

Het is de persoonlijke ambitie van Beyuna oprichters Paul Gebbink en Lucas IJsbrandy om in de markt van voedingssupplementen wereldwijd de beste producten te ontwikkelen vanuit de juiste wetenschappelijke inzichten.

Meer dan 30 jaar ervaring met voedingssupplementen

De basis van Beyuna ligt bij meer dan 30 jaar ervaring met voedingssupplementen vanuit hoogwaardige ingrediënten. Wij blijven onze producten ontwikkelen en verbeteren door continue voortschrijdend inzicht te verwerven vanuit internationaal wetenschappelijk onderzoek. Wij willen het kaf van het koren scheiden in de markt van supplementen. De internationale markt verdient betere producten dan de huidige.

Waarom hebben wij hierin zo’n duidelijk filosofie? Als maatschappij weten we eigenlijk niet wat gezond eten is. Voedingsonderzoek leidt eigenlijk nooit tot een eenduidig en voor consumenten hanteerbaar advies. We weten over de invloed van voeding op ons lichaam meer niet dan wel. Hoe komt dat?

Systematische overbelasting van ons lichaam

Voedingswetenschap is in essentie erg ingewikkeld. Het gaat om tienduizenden voedingsstoffen die ingekapseld zijn in verschillende voedingsmiddelen die weer passen in een voedingspatroon.
Maar wat wel duidelijk is dat er gewoonweg te weinig micronutriënten in ons huidige voedsel aanwezig zijn. We overbelasten systematisch ons eigen lichaam met verkeerde voeding en daar gaat het fout. We meten de kilo's van voedingswaarde en ingrediënten op smaak en volume maar er wordt niet gekeken naar feitelijke voedingsinhoud. Juist in de ingrediënten van voeding kunnen medicijnresten of andere chemische verbindingen zitten zoals landbouwgif of plastic resten. Deze komen in de voedselketen terecht wat een van de slechtste ontwikkeling in de huidige voedingsindustrie is.

Wij willen naar een duidelijkere opvatting over gezondheid. Honger is geen keuze, overgewicht is wel een keuze. Zo is dit ook voor supplementen. De essentie is dat supplementen goed opgenomen moeten worden in het lichaam. Beyuna gebruikt in tegenstelling tot de markt geen ingrediënten waarvan het DNA genetisch is veranderd.

Initiatiefnemer Paul Gebbink van Beyuna heeft meer dan 30 jaar ervaring met voedingssupplementen. Deze ervaring en kennis onderbouwt waarom Beyuna kiest voor producten met lichaam herkenbare stoffen. Het gaat juist om de juiste aanvulling op onze dagelijkse voeding vanuit de beste supplementen qua optimale waardes en opnamevermogen. Daar is de samenstelling van de juiste ingrediënten van onze producten op afgestemd.

Heldere principes voor internationaal onderzoek

In onze productontwikkeling zijn er heldere principes. Door het optimale testen van producten in samenwerking met internationale grondstofleveranciers weten we inmiddels dat het gebruik van supplementen met lichaamseigen stoffen het beste resultaat oplevert.

Wij zien de gevaren van een menselijk lichaam met een tekort aan vitale bouwstenen. Want wat zijn optimale waardes die in je lichaam horen te zitten? De huidige realiteit is dat we daar als consument teveel onder zitten. Helaas wordt dit nu onderschat door de reguliere gezondheid instanties.

Orthomoleculaire geneeskunde

Wij denken en werken vanuit de orthomoleculaire geneeskunde. Deze leer streeft ernaar juist met voedingsstoffen te werken die het lichaam zonder schade kan gebruiken en verwerken. Het vraagstuk van gezond eten vanuit orthomoleculaire geneeskunde willen wij maatschappelijk meer diepgang geven.

De uitdaging waar we als mensheid nu met elkaar voor staan is om het huidige voedselbeleid anders in te richten. Om hiermee enerzijds voldoende voedsel te kunnen opleveren voor een groeiende Europese populatie. Maar ook om ons voedsel te vanuit een verantwoorde en gezonde wijze te voorzien van de juiste benodigde voedingsstoffen.

Paul Gebbink, Founder Beyuna