Netwerkconcept Beyuna

In deze story belichten wij de achtergrond van Beyuna, een snel groeiend Nederlands bedrijf die superieure voedingssupplementen ontwikkelt vanuit wetenschappelijke bewezen ingrediënten. Een organisatie die vanuit eigen ideeën en waarden in combinatie met hoogwaardige producten een bijdrage geeft aan preventieve gezondheid en gezond leven.

Positie in snel groeiende markt van wellness en gezondheid

De wellness industrie en de markt van gezondheid zijn de snelst groeiende markten in de wereld. In vergelijking met 10 jaar geleden zijn wij als mensen juist nu veel meer bezig met onze gezondheid. Het roken is dramatisch afgenomen en consumenten maken meer en meer gebruik van ecologische producten en aanvullende supplementen. Mensen met een gezonde levensstijl zijn productiever en minder vaak ziek. Gezond zijn betekent dat je als mens lichamelijk en geestelijk goed kan functioneren voor jezelf en in de samenleving.

De initiatiefnemers van Beyuna Paul Gebbink en Lucas IJsbrandy werken al vanaf 1987 samen met elkaar samen. Vanuit zijn achtergrond als fysiotherapeut had Paul Gebbink reeds veel interesse voor supplementen. De praktijk werd bezocht door veel topsporters met vragen over voeding en supplementen. Paul heeft zich nadien samen met internationale instanties volledig gericht op de ontwikkeling van supplementen die ontwikkeld worden vanuit natuurlijke ingrediënten.

Start van Nederlands netwerkbedrijf

De samenwerking bleef intensief en zo ontstond het plan om een Nederlands netwerkbedrijf te starten in hoogwaardige voedingssupplementen. De ambitie is de beste ingrediënten te vinden voor producten die echt resultaat opleveren voor de individuele gezondheid van consumenten. Dat was de wederzijdse opdracht van Paul en Lucas en zo is Beyuna ontstaan vanuit een duidelijke filosofie.

Het Beyuna concept

Beyuna wil met zijn concept wereldwijd mensen inspireren om op een maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze en middels de juiste producten en diensten een belangrijke bijdrage te leveren aan het welzijn, het welbevinden en de gezondheid van uzelf en van anderen.

Onze missie heeft een duidelijk doel

Onze missie heeft een duidelijk doel. Wij willen het welbevinden van mensen verbeteren door producten te ontwikkelen die daadwerkelijk bijdragen aan een gezond leven en een financieel autonoom leven. De naam Beyuna komt voort vanuit Yuna. Dit woord betekent “krachtig” in de Japanse taal. Dat is ook wat wij ook nastreven. Met daadkracht werken aan een gezond leven vanuit de eigen kracht, energie en verantwoordelijkheid van mensen.