Interview met Lucas IJsbrandy

Hoe kom je van een organisatie die voedingssupplementen verkoopt middels een netwerkmarketing distributiesysteem naar een Beyuna beweging met zo’n sterke maatschappelijke context?

“Inderdaad een interessante vraag. Er zijn een aantal belangrijke aspecten die hierbij een rol spelen. Ten eerste liggen de kwaliteitscriteria van Beyuna op het allerhoogste niveau. Deze missie wordt door mijn vriend Paul Gebbink, Chief Research & Product Development, met intense passie en een zeer grote interesse naar alle nieuwe ontwikkelingen ingevuld.

De maatschappelijke context die hiermee gepaard gaat, is dat het onvermijdelijk is aspecten als landbouwbeleid en -strategie aan te stippen. Ontwikkelingen als het gebruik van GMO, bestrijdingsmiddelen, DNA technologie etcetera vragen om een kritisch standpunt. Het raakt immers de gezondheid van ons allemaal. Het productieproces van onze voedselketen, de fabrikanten, het distributieproces en last but not least de rol van de supermarkten zijn van grote invloed. Volgens de World Health Organization zijn er wereldwijd ruim twee miljard mensen overvoed met aantoonbare tekorten aan micronutriënten met alle medische gevolgen van dien.”

Je beschrijft een heel breed maat schappelijk vraagstuk. Op welke wijze denk je dat Beyuna hier een rol in kan spelen?

“Het zal nog tientallen jaren duren voordat wij met z’n allen het gewenste eindresultaat bereiken. In de tussentijd geeft Beyuna middels haar producten een antwoord op hoe micronutriënten kunnen worden aangevuld.”

Kwaliteit en prijs gaan meestal hand in hand, hoe denk je dat de Beyuna kwaliteitsproducten bereikbaar zijn voor iedereen?

“Dat is mijn tweede punt. Naast hoogwaardige producten streeft Beyuna er ook naar om mensen richting te geven. Hoe zij zich kunnen ontwikkelen naar het niveau waarop zij zich autonoom kunnen voelen. Het Beyuna concept gaat over het herverdelen van geld. Ondanks het feit dat wij het netwerkmarketingsysteem als distributie uitgangspunt hebben gekozen, hebben wij alle negatieve aspecten zoals zij zich in het verleden manifesteerden uit het netwerkmarketing systeem weggeorganiseerd. De beauty van dit systeem is dat het Beyuna de gelegenheid geeft om met haar distributeurs c.q. gebruikers te communiceren. De Beyuna producten vragen om uitleg en toelichting. Daarnaast vraagt het concept om uitleg, omdat het relatief onbekend is in Europa. Wij hebben hiertoe de Beyuna Academy opgericht en zijn zo in staat een ieder optimaal op te leiden en te begeleiden.

Hoe ziet Beyuna haar toekomst nu de fundering van het bedrijf is gelegd en een grote groep van goed opgeleide distributeurs klaar staan om in Europa en Amerika aan de slag te gaan?

“Beyuna heeft een duidelijke toekomst visie. De wereld maakt zich op voor een nieuwe orde waarin mensen met elkaar het verschil maken in plaats van aandeelhouders die hun rendement optimaliseren ten koste van de gemeenschap. Deze transitie zal gaan over kernwaarden waarbij mensen centraal staan. Het Beyuna concept kenmerkt alle eigenschappen om hierin een belangrijke rol te spelen. De financiële draagkracht die Beyuna haar distributeurs aanbiedt, stelt hen in staat om - naast dat zij zichzelf financieel autonoom hebben gepositioneerd - bewuste keuzes te maken die duurzaamheid zullen bevorderen. Het biedt Beyuna de mogelijkheid om producten aan haar assortiment toe te voegen die voor 100% bijdragen aan een betere wereld. Zo is de cirkel rond en bouwen wij met elkaar aan verantwoord consumentengedrag waarin de juiste keuzes worden gemaakt. De leveranciers in deze supply chain zullen de consumentenvraag volgen.”

Het is ongewoon dat een organisatie in dit marktsegment haar financiële belangen achter stelt aan een hoger maatschappelijk doel. Hoe zie je dat voor je over vijf of tien jaar?

“Eigenlijk is het een win-winsituatie. Het gaat om de juiste keuzes, maar zoals eerder al aangehaald gaat het ook om de financiële draagkracht van onze consumenten en distributeurs. Beyuna is een organisatie die transparant is, verantwoording aflegt aan haar gebruikers door haar keuzes toe te lichten en te onderbouwen. Als wij met elkaar verder nadenken over waar ons dit allemaal kan brengen, dan sluit ik graag aan bij onze slogan: Designing a world where people come first. Hiermee hebben wij een tijdloze richtlijn waar wij ons als organisatie op kunnen richten. Uiteindelijk hebben wij een concept ontwikkeld waarin iedereen die er aan mee wenst te doen volledig tot zijn recht komt. Vraagstukken als pensioen, verzorging op de oude dag, opleiding van de kinderen, financiering van kosten van gezondheidszorg voor alle dierbaren, keuzes in verband met energie, CO2, plastic de wereld uit et cetera worden hiermee haalbaar. Er is veel commitment op allerlei niveaus om met elkaar naar duurzame oplossingen te zoeken. Helaas worden de noodzakelijke maatregelen vaak uitgesteld of afgesteld, omdat de financiële kosten van de oplossing een te grote investering vraagt of doorbelast worden en uiteindelijk betaald worden door de consument die het niet kan dragen.

Het Beyuna concept geeft het antwoord op al deze vragen te beginnen met preventieve gezondheid met daarbij een aansluitend financieringsmodel. Als wij doorredeneren kunnen wij veel van deze vraagstukken oplossen met het Beyuna concept wat vooraan gepositioneerd is om deze transitie tot een succes te maken. Ik nodig dan ook iedereen graag uit om deel te nemen in de Beyuna beweging.”